Ses Kalınlaştırma Ameliyatı Nedir?

İki tip ses kalınlaştırma ameliyatı vardır. Bunlardan ilki lokal anestezi ile, ikincisi ise genel anestezi altında lazer ile yapılan ameliyatlardır. Her iki ameliyat da hastane ortamında yapılmaktadır. Lazer ile yapılan ameliyat yaklaşık kırk dakika sürer. Lokal anestezi ile yapılan ameliyat ise 1,5-2 saat gibi daha uzun sürelerde yapılmaktadır.

Hasta ameliyat öncesinde yaklaşık altı saatlik bir açlık durumuyla hastaneye gelir ve kan tetkiklerinin ardından ameliyathaneye alınır. Genel anestezi uygulanacak hasta uyutulur, lokal anestezi yapılacak hastaya ise bir miktar anestezi verilir.

Her iki ameliyat tekniği de ortalama 40-45 Hertz’lik kalınlaşma sağlar ve bu çoğunlukla birçok kişi için yeterli bir sınırdır. Bazen teknikte bir miktar öteye gidilerek daha fazla kalınlıklar elde edilebilir, ancak bu durum kişilerin mekanik sınırlarıyla orantılıdır.